Koninklijke Belgische Dobermann Club

Reglementen

KMSH

De reglementen voor de Socialisatietest en het Gehoorzaamheidsprogramma kan U hier downloaden:

Test van Sociaal Gedrag GP Wedstrijdprogramma

KBDC Tentoonstelling

Informatie over de jaarlijkse KBDC Challenge Tentoonstellingen en de Selectie is te bekomen via onderstaande links:

Challenge Tentoonstelling De Selectie Reglement Publicatie Resultaten Show

KBDC IGP

Informatie over de jaarlijkse KBDC Challenge Gehoorzaamheid, alsook het Kampioenschap, de Selectie en het IGP met CAC vindt U hier:

Challenge IGP Kampioenschap IGP Selectie - IDC Leistung IGP met CAC Reglement Publicatie Resultaten Africhting

KBDC GP

De klassenindeling voor het GP kan U vinden in onderstaand document:

GP Klassen
Afkortingen
 • BIS : Best in Show, beste hond van de show
 • BOB : Best of Breed, beste hond van het ras
 • CAC : Certificat d'Aptitude au Championnat de Beauté; bekwaamheidscertificaat voor het schoonheidskampioenschap
 • RCAC : Réserve Certificat d'Aptitude au Championnat de Beauté; reservebekwaamheidscertificaat voor het schoonheidskampioenschap
 • CACIB : Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté; bekwaamheidscertificaat voor het internationale schoonheidskampioenschap
 • CACT : Certificat d'Aptitude au Championnat de Travail; bekwaamheidscertificaat voor het africhtingskampioenschap
 • CACIT : Certificat d'Aptitude au Championnat International de Travail; bekwaamheidscertificaat voor het internationale africhtingskampioenschap
 • Confirmatie : Bevestiging dat de hond volledig voldoet aan de Standaard.
 • FCI : Féderation Cynologique Internationale
 • HD : Heupdysplasie
 • IDC : International Dobermann Club
 • IPO/GHP : Internationale Prüfungsordnung (waak- en verdedigingshond), klas I, II, III.
 • GP : Gehoorzaamheidsprogramma
 • IWR : Internationaal Wedstrijdreglement (waak- en verdedigingshond), klas I, II, III.
 • KKUSH : Koninklijke Kynologische Unie St. Hubertus
 • KMSH : Koninklijke Maatschappij St. Hubertus.
 • LOSH : Livre d'Origine St. Hubert: Belgische officiële stamboom uitgegeven door St. Hubertus.
 • PHPV : Persistent Hyperplastic Vasculosa ( oogonderzoek)
 • PHTVL : Persistent Hyperplastic Primary Vitteous (oogonderzoek)
 • SchH. : Schutzhund; Duitse africhtingstest, Klas I, II, III
 • TAN : Teste d'Aptitudes Naturelles ; Franse karaktertest
 • VDH Anwartschaft : Verband für das Deutsche Hundewesen ; Duits bekwaamheidscertificaat.
 • BH : begleitungshund, begeleidingshond
 • ZTP : Zuchttauglichkeitsprüfung, duitse fokgeschiktheidstest
 • Ankörung : aankeuring, Duitse karaktertest
Hoe wordt mijn Dobermann Kampioen ?

In alle landen zijn de voorwaarden voor het behalen van een kampioenstitel verschillend. Meestal zijn er voor het behalen van een titel een aantal CAC of CACIB of VDH Anwartschaften vereist. Dikwijls wordt ook een werkproef geëist.

Hoe wordt mijn Dobermann Belgisch Schoonheidskampioen ?

Er moeten 3 getuigschriften voorgelegd worden aan de KMSH:

 • 2 CAC getuigschriften behaald bij 2 verschillende keurmeesters
 • 1 getuigschrift van de Belgische werkproef WGH of het Internationale werkprogramma GHP met CAC en onder 2 verschillende keurmeesters afgelegd in België.

Opmerking :

 • tussen het eerste en het laatste CAC getuigschrift moet minstens 1 jaar verstreken zijn.
 • wat de werkproeven betreft, gaat men ervan uit dat minstens 75% van de punten behaald werd.
 • de hond die RCAC (reserve) behaald heeft, kan de bevestiging CAC behalen, indien bij de KMSH mocht blijken dat de CAC titel uitgereikt werd aan een Belgische Kampioenshond.
Hoe wordt mijn Dobermann Belgisch Werkkampioen?

Volgende bevestigende getuigschriften moeten voorgelegd worden aan de KMSH:

 • 2 CAC getuigschriften behaald in éénzelfde discipline, GHP, Ring of Veldwerk +60% van de punten behaald op een kampioenschapsprijs in een andere discipline of 2 CAC getuigschriften behaald in een verschillende discipline.
 • een getuigschrift van deelname aan CAC of CACIB tentoonstelling in individuele klasse (vanaf Openklas) met minimum kwalificatie ZG
 • tussen het eerste en het laatste werkgetuigschrift moet minstens 1 jaar verstreken zijn.

Hoe wordt mijn Dobermann Internationaal Schoonheidskampioen?

De hond moet in het bezit zijn van 3 getuigschriften:

 • 2 CACIB behaald bij 2 verschillende keurmeesters en dit met 1 jaar verschil tussen deze 2 CACIB-titels
 • 1 CACIB moet behaald worden, ofwel in eigen land of in het land van afkomst (= Duitsland)
 • de 2de CACIB moet dan behaald worden in een derde land
 • het derde getuigschrift is het Internationaal werkprogramma GHP
Hoe wordt mijn Dobermann Internationaal Show kampioen?

De hond moet in het bezit zijn van 4 getuigschriften:

 • 4 CACIB behaald bij 3 verschillende keurmeesters in 3 verschillende landen
 • tussen het eerste en laatste getuigschrift moet minstens 1 jaar en 1 dag verstreken zijn

Als lid van de KBDC mag men aan alle evenementen, die door de KMSH en/of FCI erkend zijn, deelnemen.