Koninklijke Belgische Dobermann Club

Privacy-beleid

In het kader van de bescherming van uw privacy deelt de VZW Koninklijke Belgische Dobermann Club mee dat zij Uw persoonsgegevens als volgt verzamelt en verwerkt.

Hoe verzamelen wij deze gegevens ?

Wij verzamelen uw gegevens d.m.v. uw eigen mededeling ervan :

  • wanneer u zich aanmeldt als lid of om op onze website en/of in onze publicaties vermeld te worden als fokker of eigenaar van een hond.
  • wanneer u zich registreert voor deelname aan een van onze activiteiten en/of wanneer u zich aansluit bij onze Facebook-groep ‘Dobermann Club’ of op deze groepspagina boodschappen of reacties nalaat.

Welke gegevens verzamelen wij ?

De informatie die wij verzamelen betreft :

  • wat uzelf betreft : naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, woonplaats, website, uw facebook-identiteit.
  • wat uw honden betreft : naam, geboortedata, stamboomgevens, de naam van hun fokker,  resultaten van hun deelname aan onze activiteiten waaronder o.m. hondensportwedstrijden, tentoonstellingen, de fokgeschiktheidstesten (confirmatie), Rasstandaardtest – ZTP en de Selectie met Karaktertest

Onze website “www.dobermannclub.be” is verbonden met Google Analytics, dewelke gebruik maakt van cookies en javascripts, die het mogelijk maken om uw gebruik van onze website te analyseren/evalueren.

De gegenereerde informatie over uw gebruik wordt overgebracht naar Google en wordt door hen opgeslagen op hun servers, al dan niet in de Verenigde Staten, in het kader van analyses over het gebruik van de website.

Hierbij wordt onder andere volgende informatie opgeslaan: welke pagina’s er bezocht worden, hoe lang zij op de website blijven, hoe zij daar kwamen en wat zij aanklikken en in sommige gevallen uw IP adres. Wij kunnen hiermee uw identiteit niet achterhalen en dit is ook niet de bedoeling.

Wij ontvangen en gebruiken van Google Analytics uitsluitend de door deze organisatie verzamelde gegevens inzake het aantal websitebezoekers, het aantal paginabezoeken, de bezochte pagina’s, het land vanwaar het bezoek gebeurt, de technologie waarmee de website wordt bezocht, de site van doorverwijzing, … om deze informatie te gebruiken om onze website te verbeteren.

Door gebruik te maken van onze website aanvaardt u dat Google Analytics de over u gevonden informatie verwerkt voor het hiervoor genoemde doel, maar u kan zelf via de instellingen van uw browser verhinderen dat er cookies geïnstalleerd worden.

Waarvoor worden deze gegevens door ons gebruikt ?

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor het voeren van onze ledenadministratie en communicatie met onze leden, o.m. de aankondiging van activiteiten, de toezending van onze digitale communicatie, de uitnodiging voor de algemene vergadering, de uitnodiging tot betaling van het lidgeld, enz. … en uiteraard de nuttige communicatie met de ingeschreven deelnemers aan onze activiteiten en in het algemeen voor de verwezenlijking van ons maatschappelijk doel dmv verspreiding van informatie betreffende het ras en de fok.

Wie er bezwaar tegen heeft om onze communicatie, waaronder onze digitale nieuwsbrieven, eventuele magazines (kampioenboekje) en aankondiging van activiteiten, enz. …  te ontvangen, wordt verzocht ons dit te melden.

In het andere geval gaan wij ervan uit dat deze toelating tot communicatie inherent is aan het lidmaatschap.

Resultaten en foto’s van deelname aan onze activiteiten worden gepubliceerd in onze digitale nieuwsbrieven, eventuele magazines en op onze website en onze Facebook pagina “Dobermann Club”. Dit kan mogelijk gebeuren met inbegrip van vermelding van naam van eigenaar / fokker / hond.    Wie hier bezwaar tegen heeft kan ons dit melden.

De resultaten van de fokgeschiktheidstesten worden op verzoek van belangstellenden aan deze derden medegedeeld, vb. door publicatie in ons magazine, nieuwsbrieven en website, maar ook ingeval van uitdrukkelijk verzoek dmv toezending van het resultatenblad. Dit kadert in ons maatschappelijk doel en deze toelating wordt expliciet gegeven door het louter feit van deelname, cfr. het reglement op deze testen.

Worden deze gegevens kenbaar gemaakt aan derden ?

Bepaalde persoonsgegevens worden inderdaad doorgegeven aan derden :

  • wanneer de wet of rechtspraak ons daartoe zou verplichten.
  • de jaarlijkse verplichte communicatie van ons ledenbestand (naam en adres) aan de KKUSH (Kynologische Unie St. Hubertus).
  • de verplichte vermelding van naam en adresgegevens van eigenaar, geleider  en fokker in de catalogi van onze activiteiten. Deze catalogi worden tijdens onze activiteiten verspreid onder de deelnemers en aanwezigen en naderhand met vermelding van de resultaten ook overgemaakt aan de Belgische kynologische autoriteiten (KMSH, VdA, KKUSH…) met inbegrip van naam, adres en email-adres van de deelnemers.
  • bij de mededeling of publicatie van de deelnemers en van de resultaten en foto’s van deelname aan onze activiteiten kunnen gebeurlijk ook naam en adresgegevens van de eigenaar alsook de naam van de fokker van de hond vermeld worden. Uw deelname impliceert toelating daartoe. Wie hier bezwaar tegen heeft mag hiertoe met ons contact opnemen. Wij kunnen echter geen afbreuk doen aan voormelde verplichte mededelingen aan de kynologische overheden, hoogstens aan het vermelden van gegevens bij de mededeling of publicatie van resultaten in ons magazine, digitale nieuwsbrief en op onze website en/of Facebook-pagina.

Voor welke duurtijd en waar verzamelen wij deze gegevens ?

Deze gegevens worden door ons verzameld en bijgehouden zolang de informatie nuttig is voor onze werking. Dit betekent doorgaans dat ze tot vijf jaar bijgehouden wordt. Naderhand worden ze vernietigd, d.w.z. gewist op de informatiedrager.

Vragen of opmerkingen ?

Heeft U vragen en/of klachten over ons privacybeleid, of wil u een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over U bijhouden, neem dan aub contact op met:

vzw Koninklijke Belgische Dobermann Club – asbl Royal Dobermann Club Belge

Dirk Spruyt
Touwstraat 8
9160 Lokeren

U kan ons vragen of wij van u al dan niet persoonsgegevens bezitten en in bevestigend geval het detail daarvan te vernemen, deze te doen verbeteren of aanpassen wanneer ze onjuist, onvolledig of onnauwkeurig zijn of zelfs om ze te laten verwijderen.  Dit laatste wil zeggen dat wij de gegevens dan wissen op onze informatiedrager en dus ook niet meer gebruiken voor het doel waarmee we ze hebben verzameld.

Ons privacy-beleid kan gewijzigd worden. De huidige versie dateert van 16.06.2020.