Koninklijke Belgische Dobermann Club

Lidmaatschap - Devenir membre

Lid worden van de vzw Koninklijke Belgische Dobermann Club

Ik wens lid te worden van de vzw KBDC en betuig mijn instemming met het doel van de vereniging, evenals de reglementen van de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus en de FCI.

Ik verklaar geen deel uit te maken van verenigingen die niet erkend zijn door de KKUSH, noch deel te nemen aan eender welke manifestatie, wedstrijd, tentoonstelling, enz. niet erkend door de KKUSH.

Als jaarlijks lidgeld stort ik de som van *40 Euro - *50 Euro op de BELFIUS Bankrekening van de vzw KBDC :

KBDC LIDGELDEN
BE 49 0689 3619 9971
BIC : GKCCBEBB
*LIDGELDEN :
40 Euro voor eerste werkend lid
50 Euro voor een buitenlands lid
Aanvraagformulier invullen en opsturen naar het Secretariaat aub.

Aanvraagformulier Aanvraagformulier familielid
Devenir membre du asbl Royal Dobermann Club Belge

Je sollicite mon adhésion au Royal Dobermann Club Belge et me déclare d'accord avec les buts de l'association, les règlements de la Union Royale Cynologique Saint Hubert et de la FCI.

Je déclare ne pas faire partie d'une association non reconnue par la URCSH, ni de preter mon concous à quelconque manifestation, concours, exposition, etc. non reconnues par la URCSH.

Je verse la cotisation soit la somme *40 Euro - *50 Euro au compte du RDCB :

KBDC COTISATIONS
BE 49 0689 3619 9971
BIC : GKCCBEBB
*COTISATIONS :
40 Euro pour le premier membre effectif
50 Euro pour un membre étranger
Demande d'affiliation remplir et envoyez au Secretariat svp.


Formulaire de demande d'affiliation Formulaire de demande d'affiliation membre de famille