Koninklijke Belgische Dobermannclub

Challenge IGP

Algemeen

 1. Doel
 2. De competitie binnen de africhting van de KBDC bevorderen, en de winnaar ervan onderscheiden.

 3. Duur
 4. Het sportjaar waarop de challenge betrekking heeft start op 1 Januari en eindigt op 31 December van hetzelfde jaar.

 5. Voorwaarden
  • Om in aanmerking te komen moet de geleider en alle eigenaars van de hond (vermeld op de stamboom) lid zijn van de KBDC.
   De behaalde punten kunnen slechts in rekening gebracht worden vanaf de dag van hun lidmaatschap.
  • Men dient deelgenomen en melding bekomen te hebben aan minstens drie volledige IGP ABC I-II-III wedstrijden waaronder verplicht het KBDC Clubkampioenschap IGP en 2 wedstrijden naar keuze.
  • De wedstrijden dienen gespeeld te zijn onder ten minste 3 verschillende keurmeesters.
  • Buitenlandse wedstrijden worden eveneens aanvaard.
  • Met uitzondering van het IGP III zal er per klasse slechts één resultaat aanvaard worden.
  • De kandidaat dient persoonlijk en dit ten laatste op 31 Januari volgend op het betreffende sportjaar een kopij van het werkboekje met de behaalde resultaten over te maken aan de commissaris africhting van de KBDC.
  • Er zal geen alternatieve wedstrijd voor het Kampioenschap IGP aanvaard worden.
 6. Beoordeling
  • De punten die behaald werden op het KBDC Kampioenschap IGP worden dubbel geteld.
  • De hond die het hoogste aantal punten behaalt, wint de Challenge IGP.
  • De prijsuitreiking zal plaatsvinden op de algemene ledenvergadering.
  • Hiertoe zullen de genomineerden aanwezig zijn op de desbetreffende vergadering.
  • Het bestuur van de KBDC behoudt het recht, zonder opgave van reden, de uitreiking van de prijs “Challenge IGP” te weigeren of op een andere manifestatie te laten doorgaan.