Koninklijke Belgische Dobermannclub

Reglement Challenge Tentoonstellingen

1. INDIVIDUELE VOOR VOLWASSENEN

Deze individuele challenge is voorbehouden voor alle dobers waarvan de eigenaars en mede-eigenaars lid zijn van de KBDC.

Een tentoonstellingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het aan gang zijnde jaar.

Manifestaties & Criteria die in aanmerking komen voor de individuele Challenge Tentoonstellingen :

 • Belgische CAC-CACIB Tentoonstellingen
 • Let wel : er moet aan minimum drie Belgische CAC–CACIB Tentoonstellingen zijn deelgenomen en de hond moet de kwalificatie U of ZG bekomen .

 • KBDC-Rasspeciale met CAC
 • Let wel : deelname is verplicht en ook hier moet de hond de kwalificatie U of ZG bekomen.

 • De Clubmatches op de KBDC-Kringgroepen
 • Let wel : er moet aan minimum 1 clubmatch worden deelgenomen, ook hier moet de hond de kwalificatie U of ZG bekomen hebben.

  Alle eigenaars en mede-eigenaars van de deelnemende honden dienen lid te zijn van de KBDC, de te behalen punten tellen pas vanaf de datum van het lidmaatschap. (* alle eigenaars vermeld op de KMSH uitgereikte - FCI - erkende originele stamboom)

Te verdienen punten
Kwalificatie Punten
CAC 12 punten
RCAC 11 punten
CACIB 14 punten
RCACIB 13 punten
Beste van het ras 15 punten
1 Uitmuntend 10 punten
2 Uitmuntend 9 punten
3 Uitmuntend 8 punten
4 Uitmuntend 7 punten
Uitmuntend 6 punten
1 Zeer Goed 5 punten
2 Zeer Goed 4 punten
3 Zeer Goed 3 punten
4 Zeer Goed 2 punten
Zeer Goed 1 punt

** Behaalde punten op KBDC-Rasspeciale tellen dubbel.

*** Behaalde punten op Clubmatches-Kringgroepen tellen dubbel.

**** Punten zijn niet cumuleerbaar, het hoogste aantal punten is geldig.

Alle behaalde punten op CAC-CACIB, Rasspeciale en Kringgroep-clubmatches komen in aanmerking.

CACIB (14) & RCACIB (13) deze punten komen niet in aanmerking op de Rasspeciale en Clubmatches Kringgroepen.

Bekers geschonken door de KBDC

De Reu en Teef met het hoogste aantal punten wint de Challenge Tentoonstellingen.

Voor deze Challenge schenkt de KBDC één beker voor de Reu en één beker voor de Teef.

Bij gelijkheid van punten primeert het hoogst behaalde resultaat op de KBDC-Rasspeciale vervolgens het jaargemiddelde in %.

De beker van deze Challenge wordt uitgereikt en dient afgehaald te worden op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

2. INDIVIDUELE VOOR JEUGDHONDEN

Deze individuele challenge is voorbehouden voor dobers waarvan de eigenaars en mede-eigenaars lid zijn van de KBDC. Het is enkel voor honden ingeschreven in de jeugdklas zoals vermeld in het TT–reglement van de KMSH ttz jeugdklas vanaf 9 maand tot 18 maand.

Een tentoonstellingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het aan gang zijnde jaar.

Manifestaties & Criteria die in aanmerking komen voor de individuele Jeugdhonden -Challenge Tentoonstellingen :

 • Belgische CAC-CACIB Tentoonstellingen
 • Let wel : er moet aan minimum drie Belgische CAC–CACIB Tentoonstellingen zijn deelgenomen en de hond moet minimum de kwalificatie ZG bekomen.

 • KBDC-Rasspeciale met CAC
 • Let wel : deelname is verplicht en ook hier moet de hond minimum de kwalificatie ZG bekomen.

 • De Clubmatches op de KBDC–Kringgroepen
 • Let wel : er moet aan minimum 1 clubmatch worden deelgenomen, ook hier moet de hond minimum de kwalificatie ZG bekomen.

  Alle eigenaars en mede -eigenaars van de deelnemende honden dienen lid te zijn van de KBDC, de te behalen punten tellen pas vanaf de datum van het lidmaatschap. (* alle eigenaars vermeld op de KMSH uitgereikte - FCI -erkende originele stamboom)

Te verdienen punten
Kwalificatie Punten
Beste Jeugdreu en Jeugdteef8 punten
Beste Jeugdhond12 punten
Beste van het RAS als jeugdhond15 punten
1 Uitmuntend10 punten
2 Uitmuntend9 punten
3 Uitmuntend8 punten
4 Uitmuntend7 punten
Uitmuntend6 punten
1 Zeer Goed5 punten
2 Zeer Goed4 punten
3 Zeer Goed3 punten
4 Zeer Goed2 punten
Zeer Goed1 punt

** Behaalde punten op KBDC-Rasspeciale tellen dubbel.

*** Behaalde punten op Clubmatches-Kringgroepen tellen dubbel.

**** Punten zijn niet cumuleerbaar, het hoogste aantal punten is geldig.

BV: De jeugdreu en de jeugdteef behaald 1U , deze hond behaalt 10 punten.

Alle behaalde punten op CAC-CACIB, Rasspeciale en Kringgroep-clubmatches komen in aanmerking.

CACIB (14) & RCACIB (13) deze punten komen niet in aanmerking op de Rasspeciale en Clubmatches Kringgroepen.

Bekers geschonken door de KBDC

De Reu en de Teef met het hoogste aantal punten wint de Jeugdhonden Challenge Tentoonstellingen.

Bij gelijkheid van punten primeert het hoogst behaalde resultaat op de KBDC-Rasspeciale vervolgens het jaargemiddelde in %.

De bekers van deze Challenge worden uitgereikt en dienen afgehaald op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Voor deze Challenge schenkt de KBDC één beker voor de Jeugdreu en één voor de Jeugdteef.

3. CHALLENGE KENNELS

Deze Challenge is uitsluitend voorbehouden voor Kennels die deel uitmaken van de KBDC "Clubfokkers".

Een tentoonstellingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het aan gang zijnde jaar.

Manifestaties & Criteria die in aanmerking komen voor de Challenge Tentoonstellingen – Kennels :

 • Belgische CAC-CACIB Tentoonstellingen
 • Let wel : er moet aan minimum drie Belgische CAC–CACIB tentoonstellingen zijn deelgenomen en de hond moet de kwalificatie U of ZG bekomen hebben.

 • KBDC-Rasspeciale met CAC
 • Let wel : deelname is verplicht en ook hier moet de hond de kwalificatie U of ZG bekomen hebben.

 • De Clubmatches op de KBDC–Kringgroepen
 • Let wel : er moet aan minimum 1 clubmatch worden deelgenomen, ook hier moet de hond de kwalificatie U of ZG bekomen hebben.

  Alle geregistreerde eigenaars* van een kennelnaam dienen lid te zijn van de KBDC (* alle eigenaars vermeld op de fokkerskaart v/d KMSH)

  Alle eigenaars en mede-eigenaars van de deelnemende honden met diezelfde Kennelnaam dienen lid te zijn van de KBDC, de te behalen punten tellen pas vanaf de datum van het Lidmaatschap. (* alle eigenaars en mede-eigenaars vermeld op de FCI -erkende originele stamboom)

  Alle honden die dezelfde Kennelnaam dragen komen in aanmerking voor deze Challenge.

  Alle behaalde punten op CAC-CACIB, Rasspeciale en Kringgroep-clubmatches komen in aanmerking.

  CACIB (14) & RCACIB (13) punten komen niet in aanmerking op de Rasspeciale en Clubmatches Kringgroepen.

Bekers geschonken door de KBDC

De Kennel met het hoogste aantal punten wint de Challenge - TT voor Kennels.

Bij gelijkheid van punten primeert het hoogst behaalde resultaat op de KBDC-Rasspeciale vervolgens het jaargemiddelde in %.

De beker van deze Challenge wordt uitgereikt en dient afgehaald door de Fokker(s) op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De KBDC schenkt één beker voor deze TT Challenge –Kennels.