Lidmaatschap - Devenir Membre

Lid worden van de Koninklijke Belgische Dobermann Club

Ik wens lid te worden van de  vzw  KBDC en betuig mijn instemming met het doel van de vereniging, evenals de reglementen van de Koninklijke Kynologische Unie  Sint  Hubertus en de FCI.

 

Ik verklaar geen deel uit te maken van verenigingen die niet erkend zijn door de KKUSH, noch deel te nemen aan eender welke manifestatie, wedstrijd, tentoonstelling, enz.... niet erkend door de KKUSH.

 

Als jaarlijks lidgeld stort ik de som van *40 Euro -  *50  Euro op de BELFIUS Bankrekening van de  vzw KBDC :

BE 75 7755 9696 0451 LIDGELDEN     Rue la Caveé  8 b  te -7750  Mont de l'Enclus

 BIC : GKCCBEBB

 

*LIDGELDEN : 40 Euro voor eerste werkend lid

                          

                           50 Euro voor een buitenlands lid

 

 

Aanvraagformulier 2018 invullen en opsturen naar het Secretariaat aub.
Aanvraagformulier Gratis lid 2018 invullen en opsturen naar het secretariaat aub.

 

Devenir membre du Koninklijke Dobermann Club Belge

Je sollicite mon adhésion au Royal Dobermann Club Belge et me déclare d'accord avec les buts de l'association, les règlements de la Union Royale Cynologique Saint Hubert et de la FCI.

 

Je déclare ne pas faire partie d'une association non reconnue par la URCSH, ni de preter mon concous à quelconque manifestation, concours, exposition, etc.... non reconnues par la URCSH.

 

Je verse la cotisation soit la somme *40 Euro - - *50 Euro au compte du KBDCB :

BE 75 7755 9696 0451 COTISATIONS à    Rue  la Caveé    8 b   7750  Mont de l'Enclus

 BIC : GKCCBEBB

 

* COTISATIONS : 40 Euro pour le premier membre effectif

                              

                                50 Euro pour un membre étranger

 

Demande d'affiliation remplir et envoyez au Secretariat svp.