Informatie - Information

Nederlands

Info

Français

 

KBDC = KONINKLIJKE BELGISCHE DOBERMANN CLUB 

 

Het bestuur wenst iedereen eraan te herinneren dat het gebruik van deze afkorting, benaming, persoonlijke verwijzing of welk gebruik voor persoonlijke doeleinden dan ook verboden is. Het bestuur zal in de toekomst tegen misbruik hiervan sancties nemen!

Het Bestuur betreurt deze beslissing maar wil de eigen naam (sinds 1966) en haar leden, beschermen.

 

KKUSH

KBDC TENTOONSTELLING KBDC GHP KBDC GP

 
     
     

 

 

Nederlands

Afkortingen - Abréviations

Français

 

BIS : Best in Show, beste hond van de show
BOB : Best of Breed, beste hond van het ras
CAC : Certificat d'Aptitude au Championnat de Beauté; bekwaamheidscertificaat voor het schoonheidskampioenschap
RCAC : Réserve Certificat d'Aptitude au Championnat de Beauté; reservebekwaamheidscertificaat voor het  schoonheidskampioenschap
CACIB : Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté; bekwaamheidscertificaat voor het internationale schoonheidskampioenschap
CACT : Certificat d'Aptitude au Championnat de Travail; bekwaamheidscertificaat voor het africhtingskampioenschap
CACIT : Certificat d'Aptitude au Championnat International de Travail; bekwaamheidscertificaat voor het internationale africhtingskampioenschap
Confirmatie : Bevestiging dat de hond volledig voldoet aan de Standaard.
FCI : Féderation Cynologique Internationale
HD : Heupdysplasie
IDC : International Dobermann Club
IPO/GHP : Internationale Prüfungsordnung (waak- en verdedigingshond), klas I, II, III.

GP : Gehoorzaamheidsprogramma
IWR : Internationaal Wedstrijdreglement  (waak- en verdedigingshond), klas I, II, III.
KKUSH : Koninklijke Kynologische Unie St. Hubertus
KMSH : Koninklijke Maatschappij St. Hubertus.
LOSH : Livre d'Origine St. Hubert: Belgische officiële stamboom uitgegeven door St. Hubertus.
PHPV : Persistent Hyperplastic Vasculosa ( oogonderzoek)
PHTVL : Persistent Hyperplastic Primary Vitteous (oogonderzoek)
SchH.: Schutzhund; Duitse africhtingstest, Klas I, II, III
TAN : Teste d'Aptitudes Naturelles ; Franse karaktertest
VDH Anwartschaft : Verband für das Deutsche Hundewesen ; Duits bekwaamheidscertificaat. 

BH : begleitungshund, begeleidingshond
ZTP : Zuchttauglichkeitsprüfung, duitse fokgeschiktheidstest

Ankörung : aankeuring, Duitse karaktertest

 

 

Nederlands

Hoe wordt mijn Dobermann Kampioen - Comment mon Dobermann devient Champion

Français

 

In alle landen zijn de voorwaarden voor het behalen van een kampioenstitel verschillend. Meestal zijn er voor het behalen van een titel een aantal CAC of CACIB of VDH Anwartschaften vereist. Dikwijls wordt ook een werkproef geëist.
 

Hoe wordt mijn Dobermann Belgisch Schoonheidskampioen?

Er moeten 3 getuigschriften voorgelegd worden aan de KMSH:
- 2 CAC getuigschriften behaald bij 2 verschillende keurmeesters
- 1 getuigschrift van de Belgische werkproef WGH of het Internationale werkprogramma GHP  met CAC en onder 2 verschillende 

   keurmeesters afgelegd in België.

Opmerking :
- tussen het eerste en het laatste CAC getuigschrift moet minstens 1 jaar verstreken zijn.
- wat de werkproeven betreft, gaat men  ervan uit dat minstens 75% van de punten behaald werd.
- de hond die RCAC (reserve) behaald heeft, kan de bevestiging CAC behalen, indien bij de KMSH mocht blijken dat de CAC titel

   uitgereikt werd aan een Belgische Kampioenshond.

Hoe wordt mijn Dobermann Belgisch Werkkampioen?

Volgende bevestigende getuigschriften moeten voorgelegd worden aan de KMSH:
- 2 CAC getuigschriften behaald in éénzelfde discipline, GHP, Ring of Veldwerk +60% van de punten behaald op

een kampioenschapsprijs in een andere discipline of 2 CAC getuigschriften behaald in een verschillende discipline.
- een getuigschrift van deelname aan CAC of CACIB tentoonstelling in individuele klasse (vanaf Openklas) met

minimum kwalificatie ZG
- tussen het eerste en het laatste werkgetuigschrift moet minstens 1 jaar verstreken zijn.

Hoe wordt mijn Dobermann Internationaal Schoonheidskampioen?

De hond moet in het bezit zijn van 3 getuigschriften:
- 2 CACIB behaald bij 2 verschillende keurmeesters en dit met 1 jaar verschil tussen deze 2 CACIB-titels
- 1 CACIB moet behaald worden, ofwel in eigen land of in het land van afkomst (= Duitsland),
- de 2de CACIB moet dan behaald worden in een derde land.
- het derde getuigschrift is het Internationaal werkprogramma GHP.

Hoe wordt mijn Dobermann Internationaal Show kampioen?

De hond moet in het bezit zijn van 4 getuigschriften:

- 4 CACIB behaald bij 3 verschillende keurmeesters in 3 verschillende landen

- tussen het eerste en laatste getuigschrift moet minstens 1 jaar en 1 dag verstreken zijn

Als lid van de KBDCB mag men aan alle evenementen, die door de KMSH en/of FCI erkend zijn, deelnemen.