Informatie - Information

 

Nederlands

Challenge GHP - Challenge PCU

Français

 

Geldig vanaf 01/01/2015

 

Algemeen

 

 a)  Doel :

     

      De competitie binnen de africhting van de KBDCB bevorderen, en de winnaar ervan onderscheiden. 

 

b)  Duur :

 

     Het sportjaar waarop de challenge betrekking heeft start op 1 Januari en eindigt op 31 December van hetzelfde jaar.

 

c)  Voorwaarden :

 

* Om in aanmerking te komen moet de geleider en alle eigenaars van de hond (vermeld op de stamboom) lid zijn van de KBDCB.

   De punten kunnen slechts in rekening gebracht worden vanaf de dag van hun lidmaatschap.

* Men dient deelgenomen en melding bekomen te hebben aan minstens drie volledige GHP ABC I-II-III wedstrijden waaronder

   verplicht het KBDCB kampioenschap GHP en 2 wedstrijden naar keuze.

* De wedstrijden dienen gespeeld te zijn onder ten minste 3 verschillende keurmeesters.

* Buitenlandse wedstrijden worden eveneens aanvaard.

* Met uitzondering van het GHP III zal er per klasse slechts één resultaat aanvaard worden.

* De kandidaat dient persoonlijk  en dit ten laatste op 31 Januari volgend op het betreffende sportjaar een kopij van het werkboekje met

   de behaalde resultaten over te maken aan de commissaris africhting van de KBDCB.

* Er zal geen alternatieve wedstrijd voor het Kampioenschap GHP aanvaard worden.

 

d)  Beoordeling :

 

* De punten die behaald werden op het KBDCB Kampioenschap GHP worden dubbel geteld. 

* Het totaal aan punten van de ingeleverde wedstrijden is bepalend voor de rangschikking, respectievelijk de 1ste, 2de en 3de plaats.

* De prijsuitreiking zal plaatsvinden op de algemene ledenvergadering.

   Hiertoe zullen de genomineerden aanwezig zijn op de desbetreffende vergadering.

   Het bestuur van de KBDCB behoudt het recht, zonder opgave van reden, de uitreiking van de prijs “challenge africhting” te weigeren of 

   op een andere manifestatie te laten doorgaan.