13-05-2018 WGH -ECU proef -VERDEDIGING - KBDC (B)                              

                                                                                                                   Km : Mr. G.Mampaey en Mr. R. Vandereycken

          

 

WGH speuren 168/200 - Naëlle of Ioximaxx - Cindy Wouters
WGH verdediging 176/200 - Naëlle of Ioximaxx - Cindy Wouters
Beste speuren en verdedigen van de dag.
Keurmeesters: Mr. G.Mampaey en Mr. R.Vandereyken 
Pakwerker: Peeraer Raoul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug-Retour